Szybki kontakt

GURU Computers
ul. Jagiellońska 10
34-460 Krościenko nad Dunajcem
tel. 534 159 862

Rok 2015 niesie ze sobą ważne zmiany w sprawie instalowania kas fiskalnych.

kasy fikalne Krościenko

Dnia 4. listopada 2014 roku Minister Finansów Mateusz Szczurek podpisał nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl nowego rozporządzenia przedsiębiorcy prowadzący działalność mieszczącą się w jednej w wymienionych poniżej grup zawodowych są zobowiązani z dniem 1 stycznia 2015roku do prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kas rejestrujących bez względu na osiągane obroty.

- usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
- usługi w zakresie wymiany opon i kół,
- usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
- usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
- usługi prawne, w tym w zakresie doradztwa podatkowego, z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
- usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
- usługi gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w pozycji 43 załącznika do rozporządzenia (stołówki w placówkach oświatowych).

Dla wymienionych powyżej usługodawców przewidziano okres przejściowy na zainstalowanie urządzenia fiskalnego w związku z czym prowadzenie ewidencji rozpocząć muszą najpóźniej 1 marca 2015 roku.